Αγνοήστε τις ανησυχίες για το spam, τις διαφημιστικές αποστολές, το hacking και τις αυτοματοποιημένες επιθέσεις. Διατηρήστε την πραγματική σας ταχυδρομική θυρίδα καθαρή και ασφαλή. Το Temp Mail προσφέρει μια προσωρινή, ασφαλή, ανώνυμη, δωρεάν και απορριπτέα λύση email.

Αλλαγή Διεύθυνσης Email

Το Temp Mail προσφέρει τη δυνατότητα να αλλάξετε την προσωρινή σας διεύθυνση email σε αυτήν τη σελίδα.

Για να αλλάξετε ή να ανακτήσετε τη διεύθυνση email, εισάγετε την επιθυμητή διεύθυνση email και επιλέξτε έναν τομέα.