Pansamantalang Email

Huwag mag-alala tungkol sa spam, mga promotional mailing, hacking, at mga awtomatikong pag-atake. Panatilihing malinis at ligtas ang iyong tunay na mailbox. Nag-aalok ang Temp Mail ng pansamantalang, ligtas, hindi nagpapakilala, libreng, at disposable na email address.

Palitan ang Email Address

Nag-aalok ang Temp Mail ng opsyon na baguhin ang iyong pansamantalang email address sa pahinang ito.

Upang baguhin o mabawi ang email address, mangyaring ipasok ang nais na email address at pumili ng isang domain.