نگرانی‌های مربوط به اسپم، نامه‌های تبلیغاتی، هک و حملات خودکار را نادیده بگیرید. صندوق پستی واقعی خود را تمیز و امن نگه دارید. Temp Mail یک راه‌حل ایمیل موقت، امن، ناشناس، رایگان و قابل دور انداختن را ارائه می‌دهد.

تغییر آدرس ایمیل

Temp Mail گزینه‌ای برای تغییر آدرس ایمیل موقت شما در این صفحه ارائه می‌دهد.

برای تغییر یا بازیابی آدرس ایمیل، لطفاً آدرس ایمیل مورد نظر را وارد کرده و یک دامنه انتخاب کنید.